W tym roku po raz pierwszy Fundacja „La Caixa” w Polsce przyznała specjalne nagrody pracodawcom, którzy ze szczególnym zaangażowaniem realizują w swoim firmach misję Programu „Włącz się”. Jest to także praca 5 organizacji partnerskich (trenerów pracy, doradców zawodowych, psychologów), którzy z wielkim zaangażowaniem każdego dnia pracują, aby poprawić jakoś życia ludzi. Ich wysiłek i zaangażowanie zaowocowały zatrudnieniem ponad 300 osób w 2015 roku.

Nagrody zostały przyznane w 3 kategoriach:

  • Firma mała (mniej niż 50 zatrudnionych)
  • Firma duża (powyżej 250 zatrudnionych)
  • Nagroda specjalna

Nagrodzeni:

Firma mała (mniej niż 50 zatrudnionych):

ClicQuickNow

nagrodę odebrał Marcin Kostecki – Prezes Zarządu

Firma duża (powyżej 250 zatrudnionych):

Sita Polska s.a. (Suez)

nagrodę odebrał Jean Michel Kaleta – CEO Sita Polska s.a.

Nagroda specjalna:

ZDM Warszawa

nagrodę odebrał Wojciech Partyka, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarowania

Na Gali obecne były kluczowe osoby zarówno z Fundacji la Caixa oraz z polskiego oddziału Banku la Caixa:

  • Marc Simón – dyrektor Programów Społecznych Fundacji Bankowej „la Caixa”
  • Yolanda Griñán Arques
  • Jaume Farre Cortadellas dyrektor Programu Incorpora (Włącz się)
  • Juan Jose Martin Gimenez dyrektor Banku la Caixa w Polsce
  • Joanna Matras wicedyrektor Banku la Caixa w Polsce

W uroczystość wzięły udział także dwie wspaniałe osoby – beneficjentki programu „Włącz się” – pani Bożena Pochwat – pracująca w Zarządzie Dróg Miejskich oraz pani Iga Jędrych – zatrudniona w Sita Polska s.a. (Suez). Obie panie opowiedziały bardzo poruszające, osobiste historie, jak znalazły pracę i grono serdecznych osób, współpracowników dzięki programowi „Włącz się” i zaangażowaniu wszystkich stron w tę inicjatywę.

„W kontekście pierwszej edycji rozdania nagród Programu „Włącz się” chciałam podkreślić ogromną wdzięczność i podziękowania dla pracowników organizacji partnerskich w przygotowanie beneficjentów do wejścia na rynek pracy. Dziękuję także wszystkim firmom zaangażowanym we współpracę z Programem. Wszystkie te wysiłki i codzienna praca dużej grupy osób umożliwiają wielu ludziom i ich rodzinom normalne funkcjonowanie w społeczeństwie” – podsumowuje działania podmiotów zaangażowanych w Program „Włącz się” Anna Sobierańska – Koordynator Programu „Włącz się” w Polsce