Jak to działa

Program „Włącz się” (hiszp. Incorpora) został zapoczątkowany przez Fundację „la Caixa” w Hiszpanii w 2006 roku. Odniósł duży sukces, więc został opracowany i wdrożony w Maroko, a od marca 2012 jest wdrażany w Polsce.

Program opiera się na łączeniu i współpracy w ramach jednej sieci organizacji społecznych wspólnie z przedsiębiorstwami bazując na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. Fundacja „La Caixa” działa na terenie woj. mazowieckiego i niektórych dużych miast Polski.

„Włącz się”

w Polsce to organizacje wspierające aktywizację zawodową osób wykluczonych:

  • Fundacja Naukowa Instytutu Badań Strukturalnych (organizacja koordynująca)
  • Fundacja Aktywizacja
  • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
  • Stowarzyszenie Spoza
  • Fundacja Sławek

Poznaj Program „Włącz się”

Poznaj korzyści dla pracodawców

Jak mówi

Marc Simon

dyrektor Programów Społecznych

fundacji banku „La Caixa”

„Elementem kluczowym dla powodzenia całego projektu są profesjonalni doradcy zawodowi zatrudnieni w organizacjach pozarządowych, mający bezpośredni kontakt z beneficjentem. To dzięki ich pracy „Włącz się” oferuje kompleksową usługę w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia osób wykluczonych poza zawodowy nawias społeczny.

Firmie należącej do sieci „Włącz się” proponujemy kandydata, spełniającego wymagane kryteria, a któremu udzielamy wsparcia od pierwszego dnia pracy/szkolenia aż po utrzymanie miejsca pracy”.

W taki zatem sposób przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe pracują wspólnie na rzecz zatrudnienia osób, mających trudności w znalezieniu pracy, ułatwiając ich integrację społeczną, jednocześnie wspierając potrzeby biznesu.

Partnerzy