„Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

(sentencja, autor nieznany)

La Caixa

„La Caixa” jest trzecią co do wielkości instytucją finansową w Hiszpanii i pierwszą co do wielkości Kasą Oszczędnościową w Europie. Posiada ponad 10 milionów klientów i największą sieć filii w Hiszpanii – 5.200 oddziałów. Jednym z kluczowych projektów prowadzanych przez „La Caixa” jest jej działalność w sferze socjalno – społecznej.

Fundacja La Caixa

1-szaw Hiszpanii
2-gaw Europie
3-ciaw skali światowej

fundacją prywatną biorąc pod uwagę budżet, jakim dysponuje – 500 milionów € pochodzących z kapitału żelaznego w roku obrachunkowym 2008.

VII edycji Giełdy Mocy

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w VII edycji Giełdy Mocy - wydarzenia realizowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, mającego na celu promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. czytaj dalej

Nagroda dla pracodawców za realizację programu „Włącz się”

W tym roku po raz pierwszy Fundacja „La Caixa” w Polsce przyznała specjalne nagrody pracodawcom, którzy ze szczególnym zaangażowaniem realizują w swoim firmach misję Programu „Włącz się”. Jest to także praca 5 organizacji partnerskich (trenerów pracy, doradców zawodowych, psychologów), którzy z wielkim zaangażowaniem każdego dnia pracują, aby poprawić jakoś życia ludzi. Ich wysiłek i zaangażowanie zaawocowały zatrudnieniem ponad 300 osób w 2015 roku. czytaj dalej
Kasa Oszczędnościowa i Emerytalna z Barcelony, popularnie zwana „La Caixa”, została utworzona ponad sto lat temu w celu przyczyniania się do poprawy warunków życia ludności. Dlatego od samego początku praca „La Caixa” skupiła się na potrzebach ludzkich poprzez następujące rodzaje działalności: z jednej strony wychodząc naprzeciw potrzebom finansowym mieszkańców, z drugiej strony przyczyniając się do rozwiązywania podstawowych problemów społecznych. Fundacja „La Caixa” do dziś pozostaje wierna swoim podstawowym wartościom i sto lat od jej założenia są one jeszcze bardziej aktualne. Praca społeczno – socjalna jest duszą „La Caixa”.

Fundacja realizuje i wypełnia swoją misję poprzez Program „Włącz się”. Został on oparty na innowacyjnej koncepcji współpracy między firmami społecznie zaangażowanymi, a organizacjami pozarządowymi, których beneficjentami są osoby z grup defaworyzowanych.

Należą do nich osoby z niepełnosprawnością, ofiary przemocy domowej, byli więźniowie, bezdomni, młodzi ludzie doświadczający problemów społeczno-ekonomicznych i inni.

Jak to działa

Program opiera się na łączeniu i współpracy w ramach jednej sieci organizacji społecznych wspólnie z przedsiębiorstwami bazując na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. Fundacja „La Caixa” działa na terenie woj. mazowieckiego i niektórych dużych miast Polski.

Udział pracodawcy w Programie „Włącz się” oprócz wielu korzyści „miękkich”, takich jak możliwość pozyskania długoletniego, zmotywowanego i otwartego na nowe wyzwania pracownika, niesie za sobą także wzrost prestiżu firmy odpowiedzialnej społecznie.

Opinie przedsiębiorców i beneficjentów

 img-ikona-osoba

Kajetan Słonina


Dyrektor Zarządzający
Randstad w Polsce

Odpowiedzialność społeczna jest jednym z kluczowych elementów pracy Randstad, dlatego z przyjemnością przyłączyliśmy się do projektu Fundacji la Caixa – „Włącz się”.

Funkcjonowanie fundacji pokrywa się z wpisanymi w historię oraz strategię działania naszej firmy założeniami CSRowymi. Filozofia działania Randstad jest oparta na przekonaniu, że praca jest wartością, która pomaga w kształtowaniu lepszej przyszłości społeczeństw.

 img-ikona-osoba

Małgorzata Walasek


Allianz

Firma Allianz jest organizacją otwartą na różnorodne inicjatywy społeczne, dlatego program integracji zawodowej pod hasłem: „Włącz się” spotkał się z naszym dużym zainteresowaniem. Po zapoznaniu się ze szczegółami programu podjęliśmy decyzję o przyłączeniu się do niego.

Jesteśmy świadomi, że nasz udział w tej społecznej inicjatywie da wymierne korzyści zarówno dla zatrudnionych przez nas osób jak również dla firmy Allianz.

Partnerzy